SKF ATE WICHER STRZYŻEWO - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Wyszukiwarka

KONTAKT

Wszelkich informacji

w sprawach organizacyjnych

udziela:

Kuberski Dariusz

606 439 759

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 222, wczoraj: 457
ogółem: 1 819 982

statystyki szczegółowe

WYNIKI LIVE !!!!!

Najnowszy film

SKF ATE WICHER STRZYŻEWO - Rozgrzewka --- 08.09.2012

Losowa galeria

Wicher - Orzeł Granowo 03.05.2014
Ładowanie...

Nasza strona

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. My, jako strona nie ponosimy odpowiedzialności za treść opinii komentujących. Masz prawo komentować, wyrażać swoją opinię oraz dyskutować i nie zgadzać się z czyjąś opinią. Nie masz natomiast prawa używać wulgaryzmów oraz obrażać innych osób,  ponieważ w sytuacjach takich postaramy się natychmiast reagować poprzez usunięcie takiego komentarza!!!

Regulamin Porządkowy Boiska

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Boiska w Strzyżewie

 

Regulamin określa zasady korzystania z terenu i urządzeń Obiektu sportowego oraz

zachowania się osób obecnych na meczach piłkarskich i innych imprezach odbywających się

na Obiekcie sportowym.

Podstawę prawną regulaminu stanowią przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r.

o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity w Dz. U. Nr 120, poz. 1298 z 2002r.)

i innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie.

 

 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze Obiektu sportowego w Strzyżewie w

czasie imprez organizowanych przez stowarzyszenia sportowe i innych organizatorów.

2. Obiekt sportowy stanowi własność komunalną Gminy Zbąszyń.

 

PRZEZNACZENIE

§ 2.

1. Obiekt sportowy jest obiektem użyteczności publicznej i służy do odbywania imprez

sportowych, a przede wszystkim do rozgrywania meczów piłkarskich.

2. Obiekt sportowy może być wykorzystywany również do odbywania doraźnych imprez

o innym charakterze.

3. Na Obiekcie sportowym może być prowadzona działalność gospodarcza wyłącznie na

podstawie indywidualnych umów zawartych z jego administratorem lub

organizatorem imprezy na okres jej trwania.

4. Obiekt sportowy wraz z urządzeniami znajdującymi się na nim może być

wykorzystywany przez młodzież szkolną na lekcjach wychowania fizycznego.

§ 3.

1. Przebywać na Obiekcie sportowym oraz korzystać z urządzeń mogą tylko osoby

posiadające przy sobie ważną kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do

przebywania na Obiekcie sportowym.

2. Kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na Obiekcie sportowym

należy okazywać bez wezwania przy wejściu, a także na żądanie służb porządkowych

lub policji.

3. Porządek oraz bezpieczeństwo widzów w czasie imprez zapewnia służba porządkowa

powołana przez organizatora imprezy.

4. Przebywanie na Obiekcie sportowym w czasie wolnym od imprez jest surowo wzbronione.

 

KONTROLA WEJŚCIOWA

§ 4.

1. Każdy wchodzący na Obiekt sportowy jest zobowiązany przy wejściu bez wezwania

okazać służbie porządkowej swoją kartę wstępu lub swój dowód uprawniający do

wstępu i na żądanie wręczyć do sprawdzenia.

2. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób – również przy użyciu

środków technicznych – celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia

bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia

broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

3. Osoby, które nie posiadają kart wstępu i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa

nie będą wpuszczane na Obiekt sportowy.

4. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, chronionego

mienia Obiektu sportowego, zakłócające imprezę oraz nietrzeźwe, będące pod

wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, będą usuwane

z Obiektu sportowego przez służby porządkowe i przekazywane policji.

5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Obiektu sportowego tylko

w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.

 

ZACHOWANIE NA OBIEKCIE SPORTOWYM

§ 5.

1. Osoby wchodzące na Obiekt sportowy obowiązane są przestrzegać przepisy

porządkowe Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służby porządkowej.

2. Każdy, kto przebywa na terenie Obiektu sportowego powinien zachowywać się tak,

aby nie szkodził ani nie zagrażał innym.

3. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby

porządkowej.

4. Ze względów bezpieczeństwa i dla zwalczania niebezpieczeństw, widzowie są

zobowiązani na żądanie policji albo służby porządkowej zajmować miejsca inne niż

wskazane na kartach wstępu.

5. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie

wolnym.

 

ZAKAZY

§ 6.

1)Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu sportowego następujących przedmiotów:

a) broni wszelkiego rodzaju;

b) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski (np. kije, kamienie,

proce, itp.);

c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

d) butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego, pękającego

lub szczególnie twardego materiału;

e) ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych i innych przedmiotów

pirotechnicznych;

f) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym;

g) napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji

psychotropowych;

h) zwierząt.

2)W przypadku stwierdzenia posiadania przez osobę przebywającą na Obiekcie

sportowym przedmiotów, o których mowa w § 6. ust. 1, osoba ta zostanie usunięta z

Obiektu sportowego bez możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy za zakupioną wcześniej

kartę wstępu.

3)Ponadto pod groźbą usunięcia zakazuje się:

a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone

dla powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska,

zamknięcia;

b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boisko,

pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe);

c) rzucania wszelkimi przedmiotami;

d) używania wulgarnych i obraźliwych słów, obrażania osób z powodów rasowych, narodowych, wyznaniowych, płci, przynależności do mniejszości seksualnych;

e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących;

f) sprzedawania towarów i kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków

i przeprowadzania zbiórek;

g) pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania;

h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania Obiektu

sportowego w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 7.

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Obiekcie sportowym

podlegają odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów art. 21 ust. 2-4 ustawy

z dnia 22.08.1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

2. Wypadki i szkody zaistniałe w związku z imprezą, podczas i w miejscu jej trwania

należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi imprezy.

 

UWAGI KOŃCOWE

§ 8.

1. Zmian w regulaminie dokonuje właściciel Obiektu sportowego.

2. Wyciąg regulaminu podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych przy wejściu na

teren Obiektu sportowego.

3. Regulamin jest do wglądu w siedzibie organizatora imprezy.

 

                                                                                                     

 

Strzyżewo 25.11.2008                                                    Zarząd SKF ATE Wicher Strzyżewo. 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

ATE Wicher StrzyżewoNAP Nowy Tomysl
ATE Wicher Strzyżewo 5:2 NAP Nowy Tomysl
2018-11-10, 13:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
Stella Luboń 3:0 Obra Zbąszyń
LZS Wąsowo 0:7 Ogrol Sielinko
Huragan Michorzewo 2:1 Promień Opalenica
Dyskobolia Grodzisk 2:1 1920 Mosina
KP Las Puszczykowo 3:1 Orzeł Rostarzewo
ATE Wicher Strzyżewo 5:2 NAP Nowy Tomysl
Luboński KS 1:2 Pogrom Luboń

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. WICHER175 180
2. subiekt4 0